Program & Notice
Page: << Start   < Previous   10

Results 10 - You are at page 10

श्री गुरुत्व पूर्णिमा शुभम्

 

ॐ जय भवानी ॐ

श्री मातेश्वरी परम जननी गुरुत्वयी नम: 

श्री गुरुत्व पूर्णिमा को परम् पुण्य शुभ अवसर मा समग्र चेतन मनुष्य मा शुभकामना एवम् समस्त परम चैतन्य गुरुत्व मा श्रद्धा सुमन समर्पण ...

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुर्देवो महेश्वर:
गुरु: साक्षात: परम ब्रह्म: तस्मै श्री गुरुवे नम: 

परम श्रद्धेय गुरुदेवाय नम: 

हाम्रो श्रद्धेय प्रात: स्मरणीय प्रियदर्शन श्री दादा स्वामी ज्यु महाराज लाइ हामी समग्र शिष्य एवम् शिष्या वर्ग बाट श्रद्धा सुमन समर्पण ..... 
" हे गुरुदेव हमी माथि हजुर को आशिर्वाद कृपा सधै रही रहोस " 

--- आचार्य सत्यम एवम् समग्र ॐकार आश्रम परिवार

Related Photos

prev
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
 • श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम: श्री गुरुत्व पूर्णिमा नम:
next
 

Related Videos

No Uploads Found.
Page: << Start   < Previous   10

Results 10 - You are at page 10